Atatürk’ün Cumhuriyet İle İlgili Güzel Sözleri

Cumhuriyet sözleri yalın, atatürk’ün milliyetçilik ile ilgili sözleri, Atatürk un cumhuriyetle ilgili sözleri ingilizce, Atatürk ve Cumhuriyet araştırması, Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili metinler, Yabancıların Cumhuriyet ile ilgili sözleri, atatürk’ün söylediği sözler, Cumhuriyet nedir

Şayet ölecek olursam, memlekete ait söylenecek hiçbir şeyim yoktur. Çünkü yürürlükteki Cumhuriyet yasaları bu işleri 

Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.

Türkiye’de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.

Gençler, Cumhuriyeti biz kurduk. Onu siz yaşatacak ve idare ettireceksiniz.

Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.

Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak; Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Gençler, Cumhuriyeti biz kurduk. Onu siz yaşatacak ve idare ettireceksiniz.

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Öğretmenler, Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Baylar ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensublar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.

Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.

Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.