Kız ve erkek isimleri

Yeni doğan çocuklara en güzel isimler, pek güzel sözler ayrıcalığı ile çocuklarımızın ismini belirlemek ve seçmek de özgürsünüz çocuklarınıza koyacağınız isimleri sitemiz pek güzel sözler de bulabilirsiniz çocuklar artık en güzel isimleri hak etmekte özgürler kız ve erkek çocuklara en güzel isimleri bulabilirsiniz sitemizde.

Zor bulunan isimler, Duyulmamış isimler ve anlamları, İkiz kızı isimleri, Doğa isimleri Listesi, İlginç bebek isimleri, Kuran’da geçen isimler, Takvim arkası bebek isimleri, Unutulan kadın isimleri, Değişik bebek isimleri, Kulağa hoş gelen bebek isimleri, Dini bebek isimleri, Osmanlı kadın isimleri

isimleri, kız isimleri, erkek ve kız isimleri
A harfi ile başlayan isimler
A harfi ile başlayan erkek isimleri
Acar: Atılgan, çevik, Gürcü soyundan

Acun: Evren, kainat
Akın: Düşman topraklarına yapılan saldırı. Birşeyin ardı arkası kesilmeyen geliş durumunda olması
Abdullah: Allahın kulu
Akif: İbadet eden, ibadetle uğraşan kişi

Altuğ: Beyaz renkli tuğ, Kutlu tuğ, uğurlu tuğ

A harfi ile başlayan kız isimleri

Açelya: Güzel kokulu bir çiçek ismi
Ahu: Ceylan, karaca
Alev: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime
Afet: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın
Armina: Emine, korkusuz, yürekli
Arzu: Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek

B harfi ile başlayan isimler
B harfi ile başlayan erkek isimleri
Bahadır: Cesur, yiğit, bağatur. Timur soyundan Hindistan’da hükümdarlık yapmış Türk lider
Barkın: Yolculuk eden, yolcu gezgin
Başar: Başarılı ol, işi sonuçlandır
Baturalp: Yiğitler yiğidi
Barış: Savaşsızlık durumu, savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh, dirlik, düzenlik
Bayram: Neşe ve sevinç günü, dini bakımdan hususi değeri olan ve milletçe kutlamalar yapılan gün veya günler

B harfi ile başlayan kız isimleri

Bahar: Kışla yaz arasındaki mevsim, ilkyaz, güzellik, sığır gözü, papatya, sanem, …

Başak: Tahıl tanelerini taşıyan kısım, sünbüle, hasattan artakalan şey, …

Bedriye: Ay gibi, ay kadar güzel, ay’a ait

Behire: Güzel kadın, soyu-sopu temiz kadın, …

Banu: Kadın hatun, hanım, kraliçe, prenses, gelin, şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi, …

Behrem: Asfur çiçeği kırmızı gül

C harfi ile başlayan isimler
C harfi ile başlayan erkek isimleri
Cafer: Küçük akarsu, çay, …
Canberk: Güçlü, sağlam kimse

Caner: Delikanlı, genç, dinamik

Celal: Büyüklük, ululuk azamet, hiddet, öfke, …

Can: Can, ruh, hayat, güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik, …

Cem: Toplama, biraraya getirme, yığma, hükümdar, şah, …

C harfi ile başlayan kız isimleri

Cemile: Güzel kadın, gönül almak amacıyla yapılan davranış, …

Ceren: Halk ağzında ceylan anlamına gelir

Ceyda: Uzun boyunlu ve güzel
Canan: Sevgili, gönül verilmiş, sevilen kadın, …

Cangül: Gül gibi canlı, güzel, temiz kimse, …

Cannur: Özü aydınlık, nurlu kimse

D harfi ile başlayan isimler
D harfi ile başlayan erkek isimleri
Davud: Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur’an-ı Kerim’de 16 yerde ismi geçer.

Deniz: 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.

Devrim: 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal.
Demiralp: Demir gibi sağlam ve yiğit.

Doğan: Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş.

D harfi ile başlayan kız isimleri

Defne: Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç.

Demet: 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne.

Deren: Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan.

Damla: 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç.

Derya: Deniz, büyük nehir.