Kız ve erkek isimleri


erkek isimleri, kız isimleri, erkek ve kız isimleri
A harfi ile başlayan isimler
A harfi ile başlayan erkek isimleri
Acar: Atılgan, çevik, Gürcü soyundan

Acun: Evren, kainat
Akın: Düşman topraklarına yapılan saldırı. Birşeyin ardı arkası kesilmeyen geliş durumunda olması
Abdullah: Allahın kulu
Akif: İbadet eden, ibadetle uğraşan kişi

Altuğ: Beyaz renkli tuğ, Kutlu tuğ, uğurlu tuğ

A harfi ile başlayan kız isimleri

Açelya: Güzel kokulu bir çiçek ismi
Ahu: Ceylan, karaca
Alev: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime
Afet: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın
Armina: Emine, korkusuz, yürekli
Arzu: Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek

B harfi ile başlayan isimler
B harfi ile başlayan erkek isimleri
Bahadır: Cesur, yiğit, bağatur. Timur soyundan Hindistan’da hükümdarlık yapmış Türk lider
Barkın: Yolculuk eden, yolcu gezgin
Başar: Başarılı ol, işi sonuçlandır
Baturalp: Yiğitler yiğidi
Barış: Savaşsızlık durumu, savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh, dirlik, düzenlik
Bayram: Neşe ve sevinç günü, dini bakımdan hususi değeri olan ve milletçe kutlamalar yapılan gün veya günler

B harfi ile başlayan kız isimleri

Bahar: Kışla yaz arasındaki mevsim, ilkyaz, güzellik, sığır gözü, papatya, sanem, …

Başak: Tahıl tanelerini taşıyan kısım, sünbüle, hasattan artakalan şey, …

Bedriye: Ay gibi, ay kadar güzel, ay’a ait

Behire: Güzel kadın, soyu-sopu temiz kadın, …

Banu: Kadın hatun, hanım, kraliçe, prenses, gelin, şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi, …

Behrem: Asfur çiçeği kırmızı gül

C harfi ile başlayan isimler
C harfi ile başlayan erkek isimleri
Cafer: Küçük akarsu, çay, …
Canberk: Güçlü, sağlam kimse

Caner: Delikanlı, genç, dinamik

Celal: Büyüklük, ululuk azamet, hiddet, öfke, …

Can: Can, ruh, hayat, güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik, …

Cem: Toplama, biraraya getirme, yığma, hükümdar, şah, …

C harfi ile başlayan kız isimleri

Cemile: Güzel kadın, gönül almak amacıyla yapılan davranış, …

Ceren: Halk ağzında ceylan anlamına gelir

Ceyda: Uzun boyunlu ve güzel
Canan: Sevgili, gönül verilmiş, sevilen kadın, …

Cangül: Gül gibi canlı, güzel, temiz kimse, …

Cannur: Özü aydınlık, nurlu kimse

D harfi ile başlayan isimler
D harfi ile başlayan erkek isimleri
Davud: Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur’an-ı Kerim’de 16 yerde ismi geçer.

Deniz: 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.

Devrim: 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal.
Demiralp: Demir gibi sağlam ve yiğit.

Doğan: Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş.

D harfi ile başlayan kız isimleri

Defne: Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç.

Demet: 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne.

Deren: Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan.

Damla: 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç.

Derya: Deniz, büyük nehir.

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir