Mahir Çayan Sözleri

Mahir Çayan Sözleri resimli, Deniz Gezmiş Sözleri, Mahir Çayan Atatürk sözleri, Mahir Çayan Doğum günü Sözleri, İbrahim Kaypakkaya Sözleri, Mahir Çayan nereli, Mahir çayan ekşi, Mahir Çayan Şarkıları

Milli Kurtuluşçu bir tutum yansıtması açısından bizler sapına kadar Atatürkçüyüz

Çark dönmesine devam edecek; cuntalar birbirini takip edecektir. Kimileri ‘Atatürkçü, laik’ kimileri ‘reformcu’ diye lanse edilecek, yurtsever aydınlar her defasında yeni bir umutla yeni gelenlere bel bağlayacak, sonra yanıldıklarını anlayacaklar, tekrar bir ‘ilerici’ atılım olmasını bekleyeceklerdir.

Asıl siz teslim olun! Biz buraya teslim olmaya değil, ölmeye geldik!

Ve onlar; liderdirler, liderler devrim savaşında masa başında oturmazlar, bu savaşta en ön safta savaşırlar.

Onların bugün büyük görünen güçleri ve imkanları bizlere vız gelir. Onlar bir avuç, biz ise milyonlarız. Kaybedeceğimiz hiçbir şey yoktur ama kazanacağımız koca bir dünya vardır.

Her engebede düşen gerillaların gövdesi bir devrim fırtınası yaratır.

Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır.

Ülke faşizmin kuşatması altındaysa tüm güçler birleşmelidir.

Bugün sömürge ve yarı sömürge ülkelerin solu içerisinde ideolojik mücadele, en son tahlilde, uzun, dolambaçlı bir halk savaşıyla, zafere erişebileceğini savunanlarla, şehirlerde düşmanın çizdiği sınırlar içinde legalite uğruna mücadele ederek kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlayanlar arasında cereyan etmektedir.

Bu mücadele sınıflar mücadelesidir. Burada el titremesine, tereddüte ve kararsızlığa yer yoktur

Onlar; kurtuluşa kadar savaş şiarını devrim yolunda kanlarıyla yazdılar. Yolumuz; devrim yolunda düşenlerin yoludur.

Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle döner. Ülkemizde de parçalanana kadar bu çark hep böyle dönecektir.

Savcı sordu: Cezaevinden açtığınız tünelden çıkan toprağı ne yaptınız? – Topraksız köylülere dağıttık!

Biz Marksizmi entellektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz. Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz!

Kemalizm emperyalist boyunduruk altında olan yarı sömürge ülkelerin devrimci milliyetçilerinin bir kurtuluş bayrağıdır.

Kurtuluş bayrağı bu yolu tırmanan gerillaların birbirine iletmesi ile oligarşinin burçlarına dikilecektir.

Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir.

Kemalizm soldur, Milli Kurtuluşçuluktur, emperyalizme karşı bu zümrenin isyan bayrağıdır.

Düşen gerillaların kanı devrim yolunu kızıllaştırır, Düşenler geride kalmazlar, onlar; emekçi halkın kalbinde, ruhunda ve bilincinde, devrimin önder ve itici sembolleri olarak yaşarlar.

Düşenler devrim için, devrim yolunda vuruşarak düştüler. Kalbimize, ruhumuza ve bilincimize gömüldüler.

Erleri geri çekin, rütbeliler gelsin!